Böcker jag läst

Sedan slutet på 2004 har jag fört en lista över de böcker jag läst ut. Det här är den listan.

Datumet är när jag läst ut boken, inte när jag började läsa den. I många fall började jag läsa nästa bok ungefär samtidigt som jag läst ut den innan, men det stämmer inte alltid.